Değerleme Süreci

Sorunun Tanımı
Müşterinin tanıtımı olası kullanıcıların tanımı
Değerlemenin kullanım amacı
Değerlemenin amacı (değer tanımı)
Değer tahmininin tarihi
Gayrimenkulün özellikleri tanımı (değerlenecek gayrimenkulün konumu ve mülkiyet hakları dahil)
 Olağanüstü varsayımlar
Hipotetik koşullar

 

Değerlemenin Kapsamı

 

Verilerin Toplanması ve Gayrimenkulün Tanımlanması
Piyasa alanı verileri
Konu gayrimenkul verileri
Karşılaştırılabilir gayrimenkullerle ilgili veriler
Bölgenin, şehrin ve komşuluk çevresinin genel özellikleri
Arsa ve üzerindeki yapılandırmaların özgün özellikleri, kişisel gayrimenkul, işletme aktifleri
Satışlar, satıştaki gayrimenkuller, boşluk oranları, maliyetler ve kapitalizasyon oranları

 

Veri Analizi
Piyasa analizi
En Etkin ve en verimli kullanım analizi
Talep / Arz / Pazarlanabilirlik çalışmaları
Boşmuş gibi arsa Yapılandırılmış gayrimenkul

 

Arsa /Arazi Değer Tahmini

 

Değerleme Yöntemlerinin Uygulaması
Maliyet                 
Satışların karşılaştırılması     
Gelir kapitalizasyonu

 

Değer Göstergelerinin Uzlaştırılması ve Son Değer Tahmini

 

Tanımlanan Değer Raporu