Gayrimenkul Değerleme

 Kullanım Alanı
  Kullanım Amacı

Mülkiyetin EI
Değiştirmesi

 • Olası alıcılara bir teklif fiyatı hazırlamada yardımcı olmak
 • Olası satıcılara kabul edilebilir bir satış fiyatı konusunda karar vermelerine yardımcı olmak
 • Gayrimenkul değişimleri için bir temel oluşturmak
 • Çoklu mülkleri mülkiyetini yeniden organize etme ya da birleştirme konularında temel oluşturmak
 • Bir işlemin satış fiyatı koşullarını belirlemek

Finasman ve Kredi
 • İpotek karşılığında alınacak borç için verilen garantinin kıymeti konusunda fikir geliştirmek
 • Bir yatırımcıya gayrimenkul ipoteği, bono veya diğer kıymetli evrak satın alması konusuna karar vermesi için güvenilir bilgi sunmak
 • Bir gayrimenkul için kredi sigortası veya garanti verme konusunda karara temel oluşturmak

Davalar Istimlak
işlemleri
 • Bir gayrimenkulün bütününe bir piyasa değeri biçmek- örneğin; el koymadan önce
 • El koymadan sonra bir gayrimenkulün kalanına piyasa değeri biçmek
 • Bir mülke el koymanın sonucundaki zararı tahmin etmek
Mülk
Bölüştürme

 • Sözleşme uyuşmazlıklarında bir taşınmaz için piyasa değeri tahmini oluşturmak           
 • Bir portföyün parçası olarak bir gayrimenkul üzerinde bir piyasa değeri tahmini oluşturmak
 • Ortaklık payları konusunda bir piyasa değeri tahmini oluşturmak
Çevre
Yasaları ile
İlgili
Sorunlar

 • Çevre yasalarını ihlalin oluşturduğu hasarları tahmin etmek
 • Çevreye karşı yapılan kazaların oluşturduğu hasarı tahmin etmek

Yatırım
Danışmanlığı, Karar
Verme ve
Muhasebe
 • Vergi değeri konusunda fikir oluşturmak
 • Varlıkların amortismana tabi tutulabilir (ya da sermayesini geri alabilir) kalemler, örneğin binalar ve amortismana tabi tutulamaz (ya da sermayesini geri alabilir) kalemler; örneğin arazi gibi; şeklinde ayırmak ve uygulanabilir amortisman oranlarını tahmin etmek
 • Hibe ve miras vergilerini saptamak
 • Kira tarifeleri ve koşulları saptamak
 • Bir inşaat ya da yenilenme projesi için fizibilite hazırlamak
 • Şirketlere ya da üçüncü şahıslara başka bir şehirden transfer edilmiş çalışanlara ev almaları konusunda yardımcı olmak
 • Sigortacıların, sigorta eksperlerinin ve sigortalıların gereksinimlerine hizmet etmek
 • Şirket birleşmelerini, hisse senedi sigortaları ve defter değerini yeniden değerlendirmeyi kolaylaştırmak
 • Hacizli satışlarda ya da açık arttırmalarda malın tasfiye değeri hakkında fikir oluşturmak
 • Müşterilerine yatırım amaçları, alternatifleri, kaynaklar ve kısıtlamalar ve faliyetlerinin zamanlamaları konusunda danışmanlık yapmak
 • İmar komisyonları, mahkemeler, planlamacılara önerilen hareketlerin olası etkileri üzerinde danışmanlık yapmak
 • Değer biçme konularında hakemlik yapmak
 • Piyasanın arz ve talep eğilimlerini analiz etmek
 • Gayrimenkul piyasalarının durumunu belirlemek
 • Sabit değerlere kıymet biçmek ve değer paylaşımı işlemlerinde yardımcı olmak