Hakkımızda

ARMA Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak yerli ve yabancı bankalar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, finansal kiralama, sigorta ve reasürans şirketleri, kamu kuruluşları, denetim şirketleri, belediyeler, aracı kurumlar, vakıflar, holdingler ve diğer tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlar ile şahıslara yönelik hizmet sunmaktayız. Şirketimiz gayrimenkul değerleme alanında hizmet vermek için gerekli teknik donanım,bilgi birikimi,tecrübe ve uzman kadroya sahip olup, gayrimenkule dayalı haklar ile bunlara ilişkin her türlü proje konusunda teknik, hukuki, malî ve bilimsel danışmanlık hizmeti vermektedir. Mevzuat gereği gayrimenkul olarak kabul edilen ve bunların ayrılmaz parçası olan makine, teçhizat ve ekipman da değerleme hizmetlerimiz kapsamında yer almaktadır. Temel ilkemiz, gayrimenkulün rayiç değerini bağımsız ve tarafsız bir şekilde takdir etmek; ülkemiz mevzuatı ile uluslararası alanda kabul görmüş değerleme kriter ve standartlarına uygun şekilde mesleki özen ve titizlikle raporlamaktır.

Kurumsal Vatandaşlık Bilincimiz

Tüm faaliyetlerimizde çevre ve toplum bilinci yüksek bir kurumsal vatandaş olarak hareket etmek , topluma katkı sağlamak için sosyal sorumlulukları yerine getirmek ilkemizdir.