Hukuki ve Teknik Danışmanlık

Hukuki ve Teknik Danışmanlık

  • Yapı Kayıt Belgesi (İmar Barışı) Uygulamaları
  • İmar Planları ve Uygulamaları
  • Kadastro Uygulamaları
  • Yapı Ruhsatı Sorunları
  • Kazanılmış Yapılaşma Hakları
  • Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız Elatma
  • Kat Mülkiyeti İle İlgili Sorunlar
  • Kentsel Dönüşüm