APARTMANLARDA ORTAK YERLER NASIL KULLANILMALI ?

(10 Mart 2008 tarihli Adana Ekspres Gazetesinde yayınlanmıştır) Kat mülkiyeti yasasına tabi ana taşınmazlarda ortak yerlerin neler olduğu sözleşme ile belirtilebilir. Burada sözleşmeden kastedilen kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesisi sırasınca yetkili tarafından Tapu Sicil Müdürlüğüne verilen yönetim planıdır. Ancak kat mülkiyeti yasasının 4.maddesinde zorunlu ortak yerler ayrıca belirtmiştir. Bu madde gereğince  “… temeller, ana […]

TAŞINMAZLARDA İNTİFA HAKKI

(Adana Ticaret Odası Gazetesinin 15.02.2007 tarihli sayısında yayınlanmıştır)              Uygulamada sıkça karşılaştığımız istemlerden biri taşınmaz sahiplerinin “…  nolu taşınmazımı ölene kadar benim öldükten sonra…..kişiye ait olacak şekilde devretmek istiyorum” şeklindeki taleplerdir.Bu istemi bire bir karşılayan bir sözleşme şekli yoktur.Özellikle yaşlı vatandaşlarımızdan gelen bu taleplerde, taşınmaz sahibinin kendisinin ölene kadar söz konusu taşınmazı kullanma ve yararlanma […]

BU YAZI KADINLAR İÇİN…

…(Aile Konutu Şerhi) (Adana Ekspres Gazetesinin 16/08/2006 tarihli sayısında yayınlanmıştır) Ülkemizde taşınmazların büyük bir çoğunluğu, özellikle konutlar daha büyük oranda eşlerden erkekler adına kayıtlı bulunmaktadır. Bunda kadınlarımızın ekonomik olarak eşlerine bağlı olmalarının payı büyüktür.Eşler arasında herhangi bir konudan dolayı sorun çıktığında, konut sahibi eş aileye karşı sorumsuz davranışlar sergilediğinde, aşırı borçlandığında, eş kendi adına kayıtlı […]

AVUKATLARIN TAPU DAİRLERİNDEN BİLGİ , BELGE TALEPLERİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

(Adana Barosu Dergisinin 2007/02 sayısında yayınlanmıştır) Yönetici olarak görev yaptığım süre içerisinde Avukatların Tapu Sicil Müdürlüklerinde az sayıda da olsa bazı yasal taleplerinin yerine getirilmesinde sıkıntılarla karşılaştıklarına hem tanık oldum, hem de hukuk çevrelerinden dinledim.Bu düşünceyle Avukatların Tapu Sicil Müdürlüklerinde karşılaştıkları ve karşılaşabilecekleri  sorunlar ile tereddüt edilen konulara ilişkin olarak bilgi sunma gereğini hissetim.Yargının kurucu […]

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

(Adana Ekspres Gazetesinin 15/04/2006 tarihli sayısında yayınlanmıştır)Sayı olarak az da olsa bazı vatandaşlarımız taşınmazlarını satmak için önce Notere gidilmesi ve  Noterde satış vaadi düzenlenmesinden  sonra  Tapuda işlem yapılması gerektiğini düşünmektedirler.Ancak bu doğru değildir.Tapuda kayıtlı taşınmazların satış işlemi sadece Tapu Sicil Müdürlüklerince yapılmaktadır.Noterlerde satış vaadi sözleşmesi düzenlenebilir.Satış Vaadi, İlerideki bir tarihte taşınmazın satışının vaad edilmesidir.Satış vaadi,taşınmazın […]

GAYRİMENKUL NASIL İPOTEK EDİLİR ?

(Adana Ekspres Gazetesi’nin 04/01/2007 tarihli sayısında yayınlanmıştır)Bankaların konut kredilerine uyguladıkların faiz oranlarının düşük olması,vatandaşlarımızın ipoteğe yönelik taleplerinde artışa neden olmuştur.Taşınmaz mal rehini ipotek,ipotekli borç senedi ve irat senedinden ibarettir.Ülkemizde kullanılanı ise ipotek tesisi işlemidir. İpotek,doğmuş veya ileride doğması olası bir borç için taşınmaz malın teminat gösterilmesidir.İpotek edilecek taşınmaz mal ipotek borçlusuna ait olabileceği gibi üçüncü kişi […]

TAPU KANUNUNDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER

İndirmek için tıklayınız

2014 Tapu İşlemleri

İndirmek için tıklayınız

TAPUDA LİSANSLI ARACILIK HİZMETLERİ Mehmet TEMEL

Tapu müdürlüklerinde taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerini düzenlemek, usul ve esaslarını belirlemek, bu faaliyetleri yürüterek tapu işlerine aracılık edenlere lisans vermek, görev, yetki, sorumluluk ve denetimleriyle lisans sınavına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik 27 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren bu yönetmelik kişilerin tapudaki işlemlerini “Lisanslı Aracı” tarafından takip ettirme zorunluluğu getirmiyor. Yalnızca, […]

TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL DEĞERLEME MESLEĞİ (*) Mehmet TEMEL

 Türkiye’de Gayrimenkul Değerleme Mesleği’nin  sorunları ve  bu sorunlara ilişkin çözüm önerleri getirilerek  bir değerlendirme yapılmıştır:1-Türkiye’de Gayrimenkul Değerleme Mesleği’ne ilişkin bir yasal düzenleme yerine birden fazla kurumun farklı tebliğ ve yönetmelik düzeyinde düzenlemeleri bulunmaktadır. Değerleme Mesleği’nin faaliyetlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve BDDK’nın düzenlemeleri de mevcuttur. Her iki kurumun düzenlemeleri arasında paralellikler olmasına karşın farklılıklar […]

Yabancı Uyruklulara Taşınmaz Satışı – Mehmet TEMEL

Yabancı  uyrukluların Türkiye’de taşınmaz alıp alamayacağı, alırsa ne miktar ya da hangi koşullarda alacağı, üzerinde çok spekülasyon ve yasal düzenleme yapılan bir konudur… Hemen belirtmek gerekirse yapılan yasal düzenlemeyle artık bu konu üzerindeki birçok tartışmalı noktaya son verilmiştir. 2644 Sayılı Tapu Yasası’nın 35. maddesinde değişiklik yapan 6302 sayılı Yasa, 18.05.2012 günlü Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe […]

Tapu işlemlerinde kullanılan vekaletnamelerin özellikleri – Mehmet TEMEL

Taşınmaz sahiplerinin Tapu Müdürlüklerinde tapu işlemleri için vekilleri aracılığıyla temsil edilmeleri amacıyla rastgele vekalet verilemez. Söz konusu işlemler için düzenlenecek  vekaletnamelerde özel bazı noktaların vurgulanması, bazı bilgilerin bulunması  zorunludur.Öncelikle, vekaletname güven duyulan kişilere verilmeli ve noterlikçe (Yurtdışında Türk büyükelçiliği ya da konsolosluklarınca) düzenlenmelidir. Vekaletnamede hangi yetkilerin vekilin tasarrufuna verileceğine de önceden, titizlikle düşünülerek  karar verilmelidir. […]

Konut Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmeli? – Mehmet TEMEL

Taşınmaz  sahibi olmak toplumumuzda tutku halini almış bir finansal yatırım yöntemidir. İnsanlarımızın binbir sıkıntıyla, özveriyle yaptığı tasarrufu öncelikle bir ev sahibi olmak için kullanması bunun birincil kanıtıdır. Bir konuta sahip olduktan sonra yaptıkları birikimleri de yine gayrımenkule yatırım yapması söz konusu yönelimin tutku biçimine dönüştüğünün göstergesidir.Ancak, halkımızın böylesine ilgi gösterdiği bir sektör hakkında yeterli bilgiyle […]