YABANCILARIN TAŞINMAZ ALIM-SATIM’LARINDA DEĞERLEME RAPORU

Yabancıların gayrimenkul alım ve satımında , T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı’ nın 15.02.2019 tarihinde yayınlamış olduğu 2019/1 sayılı genelgesi gereğince, 04.03.2019 tarihinden itibaren tüm yabancıların gayrimenkul alım ve satım işlemlerinde, gerçek değerin belirlenmesi amacıyla, gayrimenkul değerleme raporu zorunluluğu getirilmiştir.Gayrimenkul değerleme raporunun, SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından […]

T.C. VATANDAŞLIĞINA GEÇİŞ İÇİN TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU

19.09.2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yabancıların, Türk Vatandaşlığını kazanabilmeleri için 250.000,-USD değerinde taşınmaz satın almaları yeterli olacaktır. Daha önce 1.000.000,-USD olan minimum satın alma bedeli 250.000,-USD ye düşürülmüştür. Bu amaçla talep edilen  taşınmaz değerleme raporları şirketimiz tarafından hazırlanmaktadır.

Yapı Kredi Bankası ile Şirketimiz arasında 30.06.2017 tarihinde Taşınmaz Değerleme Hizmeti Sözleşmesi imzalanmıştır.
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 03.07.2017 tarihli Resmi Gazetede Yayınlandı

Kaynak

Eximbank ile Şirketimiz arasında 18.08.2017 tarihinde Taşınmaz Değerleme Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır.
SPK’nın Listeye Alma Kararı

Şirketimiz SPK’nın 24.09.2013 tarih ve 565 sayılı kararı ile değerleme hizmeti verecek gayrimenkul değerleme şirketleri listesine alınmıştır.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair yönetmelik 01 Haziran 2013 tarihinde resmi gazetede yayımlanmıştır.home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/06/20130601.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/06/20130601.htm

ARMA A.Ş ”BDDK LİSTESİNDE”

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 17.01.2013 tarih ve 5147 sayılı Kararı ile şirketimize ”gayrimenkul,gayrimenkul projesi veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi uygun görülmüştür.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz ve Ayni Hak Edinimi ile ilgili genelgesi yürürlüğe girdi.

Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğününYabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz ve Ayni Hak Edinimi ile ilgili genelgesi 2012/13 sayılı genelgesi 17.09.2012 tarihinde  yürürlüğe girdi. www.tkgm.gov.tr

Tapu Müdürlüklerinden Fotoğraf Çekme Yöntemiyle Bilgi ve Belge Talep Edilmesi Halinde Tapu Harcı Alınması Hakkında TDUB Girişimi

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) Tapu Dairesi Başkanlığı’nın aşağıdaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz 2 Temmuz 2012 tarihli yazısında, özet olarak, “SPK lisanslı değerleme şirketleri ve değerleme uzmanlarınca fotoğraf çekme yöntemiyle bilgi ve belge talep edilmesi halinde, fotoğraflama yöntemiyle alınan bilgi ve belgelerden 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin 17’nci […]

Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik

2644 Sayılı Tapu Kanununun 36 ncı Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik 16 Ağustos 2012 tarih 283386 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.Resmi Gazete

Yüksek Lisans Programı

Tapu ve Kadastro 12. Bölge Müdürlüğü ile Okan Üniversitesi işbirliği sonucunda imzalanan protokol kapsamında Gayrimenkul Finansmanı ve Değerleme Yüksek Lisans Programı Adana’da eğitim ve öğretime başlamıştır.

Taşınmaza Yönelik Aracılık Faaliyetleri

 Taşınmaza Yönelik Aracılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 27 Temmuz 2012 tarihli 28366 sayılı resmi gazetede yayınlandı.Resmi Gazete

Yönetmelik Değişikliği

Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 14.08.2012 tarih 28384 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.Resmi Gazete