Tapu Müdürlüklerinden Fotoğraf Çekme Yöntemiyle Bilgi ve Belge Talep Edilmesi Halinde Tapu Harcı Alınması Hakkında TDUB Girişimi
16 Ağustos 2012

Tapu Müdürlüklerinden Fotoğraf Çekme Yöntemiyle Bilgi ve Belge Talep Edilmesi Halinde Tapu Harcı Alınması Hakkında TDUB Girişimi

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) Tapu Dairesi Başkanlığı’nın aşağıdaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz 2 Temmuz 2012 tarihli yazısında, özet olarak, “SPK lisanslı değerleme şirketleri ve değerleme uzmanlarınca fotoğraf çekme yöntemiyle bilgi ve belge talep edilmesi halinde, fotoğraflama yöntemiyle alınan bilgi ve belgelerden 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin 17’nci maddesi gereğince suret harcı alınması ve projelerden fotoğraf çekilmek istendiği durumlarda ise çekime konu edilen alanın A4 kağıdı ebadına karşılık gelecek şekilde sayfa adedinin belirlenmesi yöntemi ve usulü izlenmesinin gerektiği” şeklindeki talimatının yeniden gözden geçirilmesine yönelik TDUB tarafından ilgili kamu kurumları nezdinde resmi girişimler başlatılmıştır