"TC Vatandaşlığı Kazanılması Konusunda Edinilen Taşınmaz Değerleme Raporu" için Tıklayınız.
Değerleme (Ekspertiz) Hizmetleri
Hukuki ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri
Kentsel Dönüşüm Hizmetleri
Proje Değerlendirme ve Fizibilite Hizmetleri
Kira Değeri Tespiti Değerleme Hizmetleri
ARMA Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

ARMA Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Taşınmaz Değerlemesi ve Danışmanlığı alanında hizmet vermek üzere 04.10.2010 günü kurulmuştur. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 17.01.2013 tarih ve sayılı kararı ile Bankalara Değerleme Hizmeti verecek “Lisanslı Taşınmaz Değerleme Şirketleri” listesine ; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.09.2013 gün ve 565 sayılı kararı ile "Lisanslı Taşınmaz Değerleme Şirketleri" listesine alınmıştır. Bankalar, Finans kuruluşları, Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin her türlü gayrimenkul değerlemesi ve danışmanlığı taleplerini Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca oluşturulan düzenlemeler çerçevesinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak karşılamaktadır.

HİZMETLERİMİZ
Gayrimenkul Değerleme ( Ekspertiz )

Gayrimenkul Değerleme ( Ekspertiz )

Hizmet Detayları
Kira Değeri Tespiti Değerlemesi

Kira Değeri Tespiti Değerlemesi

Hizmet Detayları
Makine ve Enerji Kaynakları

Makine ve Enerji Kaynakları

Hizmet Detayları
Proje Değerleme ve Fizibilite

Proje Değerleme ve Fizibilite

Hizmet Detayları
Hakkımızda

ARMA Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., olarak yerli ve yabancı bankalar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, finansal kiralama, sigorta ve reasürans şirketleri, kamu kuruluşları, denetim şirketleri, belediyeler, aracı kurumlar, vakıflar, holdingler ve diğer tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlar ile şahıslara yönelik hizmet sunmaktayız. Şirketimiz gayrimenkul değerleme alanında hizmet vermek için gerekli teknik donanım,bilgi birikimi,tecrübe ve uzman kadroya sahiptir.

Şirketimiz, gayrimenkule dayalı haklar ile bunlara ilişkin her türlü proje konusunda teknik, hukuki, malî ve bilimsel danışmanlık hizmeti vermektedir.

Mevzuat gereği gayrimenkul olarak kabul edilen ve bunların ayrılmaz parçası olan makine, teçhizat ve ekipman da değerleme hizmetlerimiz kapsamında yer almaktadır. Şirket olarak temel ilkemiz, bir gayrimenkulün rayiç değerini bağımsız ve tarafsız bir şekilde takdir etmek ve ülkemiz mevzuatı ve uluslararası alanda kabul görmüş değerleme kriter ve standartlarına uygun şekilde mesleki özen ve titizlikle raporlamaktır.Devamı

Arma
MAKALELER
APARTMANLARDA ORTAK YERLER NASIL KULLANILMALI  ?

APARTMANLARDA ORTAK YERLER NASIL KULLANILMALI ?

(10 Mart 2008 tarihli Adana Ekspres Gazetesinde yayınlanmıştır) Kat mülkiyeti yasasına tabi ana taşınmazlarda ortak...

Oku
TAŞINMAZLARDA  İNTİFA  HAKKI

TAŞINMAZLARDA İNTİFA HAKKI

(Adana Ticaret Odası Gazetesinin 15.02.2007 tarihli sayısında yayınlanmıştır)              Uygulamada sıkça karşılaştığımız istemlerden biri taşınmaz...

Oku
BU YAZI KADINLAR İÇİN…

BU YAZI KADINLAR İÇİN…

…(Aile Konutu Şerhi) (Adana Ekspres Gazetesinin 16/08/2006 tarihli sayısında yayınlanmıştır) Ülkemizde taşınmazların büyük bir çoğunluğu,...

Oku
AVUKATLARIN TAPU DAİRLERİNDEN BİLGİ ,  BELGE TALEPLERİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

AVUKATLARIN TAPU DAİRLERİNDEN BİLGİ , BELGE TALEPLERİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

(Adana Barosu Dergisinin 2007/02 sayısında yayınlanmıştır) Yönetici olarak görev yaptığım süre içerisinde Avukatların Tapu Sicil...

Oku