YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMLERİNDE DEĞERLEME RAPORU

Yabancıların Vatandaşlık İçin Taşınmaz Gayrimenkul Satın Alması

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 20/b maddesi gereğince vatandaşlık için yabancılar tarafından  satına alınan taşınmazın değerinin en az 250.000 Amerikan Doları olması zorunluluğu en az 400.000 Amerikan Doları olarak değiştirilmiştir.

Satışa konu taşınmazın değerinin  tespitinin  Sermaye Piyasası Kurulu  ile Bankacılık Düzenleme ve  Denetleme Kurulu tarafından yetkilendirilen Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları tarafından hazırlanan değerleme raporlarının esas alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Taşınmazlar Gayrimenkuller İçin Değerleme Raporu Hazırlanması

Yabancı Gerçek Kişilerin Alıcı Olduğu İşlemlerde Düzenlenecek Değerleme Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı’nın 2021/6 Sayılı Genelgesi düzenlenmiştir.

Rapor düzenlendiği tarihten üç ay süreli geçerli olup, taşınmazın değerini değiştiren herhangi bir durum karşısında süreye bakılmaksızın yenilenmesi gerekecektir. Raporda taşınmaz yasal değeri, mevcut durum değeri ve efektif satış kuru kullanılarak Amerikan Doları cinsinden değeri belirtilecektir.