Kurumsal

Hakkımızda

ARMA Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., olarak yerli ve yabancı bankalar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, finansal kiralama, sigorta ve reasürans şirketleri, kamu kuruluşları, denetim şirketleri, belediyeler, aracı kurumlar, vakıflar, holdingler ve diğer tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlar ile şahıslara yönelik hizmet sunmaktayız.
Şirketimiz gayrimenkul değerleme alanında hizmet vermek için gerekli teknik donanım,bilgi birikimi,tecrübe ve uzman kadroya sahiptir.
Şirketimiz,  gayrimenkule dayalı haklar ile bunlara ilişkin her türlü proje konusunda teknik, hukuki, malî ve bilimsel danışmanlık hizmeti vermektedir.

Mevzuat gereği gayrimenkul olarak kabul edilen ve bunların  ayrılmaz parçası olan makine, teçhizat  ve ekipman da değerleme hizmetlerimiz kapsamında yer almaktadır.

Şirket olarak temel ilkemiz, bir gayrimenkulün rayiç değerini bağımsız ve tarafsız bir şekilde takdir etmek ve ülkemiz mevzuatı ve uluslararası alanda kabul görmüş değerleme kriter ve standartlarına uygun şekilde mesleki özen ve titizlikle raporlamaktır.

Kurumsal Vatandaşlık Bilincimiz

Tüm faaliyetlerimizde; çevre ve toplum bilinci yüksek bir kurumsal vatandaş olarak hareket etmek, içinde yardımlaşmamız topluma katkı sağlamak için sosyal sorumlulukları yerine getirmek ilkemizdir.