Kira Değeri Tespiti Değerlemesi

Kira Değeri Tespiti Değerlemesi

•      Kira Değeri Tespiti
•      Üst Hakkı Değeri Tespiti
•      Kaynak Hakları Tespiti (Su kaynağı ,Maden Ocakları.vb)