Yönetmelik Değişikliği
14 Ağustos 2012

Yönetmelik Değişikliği

Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 14.08.2012 tarih 28384 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Resmi Gazete