YABANCILARIN TAŞINMAZ ALIM-SATIM’LARINDA DEĞERLEME RAPORU
12 Nisan 2019

YABANCILARIN TAŞINMAZ ALIM-SATIM’LARINDA DEĞERLEME RAPORU

Yabancıların gayrimenkul alım ve satımında , T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı’ nın 15.02.2019 tarihinde yayınlamış olduğu 2019/1 sayılı genelgesi gereğince, 04.03.2019 tarihinden itibaren tüm yabancıların gayrimenkul alım ve satım işlemlerinde, gerçek değerin belirlenmesi amacıyla, gayrimenkul değerleme raporu zorunluluğu getirilmiştir.
Gayrimenkul değerleme raporunun, SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından yetkilendirilen ve BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) listesinde yer alan gayrimenkul değerleme şirketlerinden alınması zorunludur.
Bu amaçla talep edilen taşınmaz değerleme raporları şirketimiz tarafından hazırlanmaktadır.