Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
1 Haziran 2013

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair yönetmelik 01 Haziran 2013 tarihinde resmi gazetede yayımlanmıştır.
home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/06/20130601.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/06/20130601.htm