T.C. VATANDAŞLIĞINA GEÇİŞ İÇİN TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU
12 Nisan 2019

T.C. VATANDAŞLIĞINA GEÇİŞ İÇİN TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU

19.09.2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yabancıların, Türk Vatandaşlığını kazanabilmeleri için 250.000,-USD değerinde taşınmaz satın almaları yeterli olacaktır. Daha önce 1.000.000,-USD olan minimum satın alma bedeli 250.000,-USD ye düşürülmüştür.
Bu amaçla talep edilen  taşınmaz değerleme raporları şirketimiz tarafından hazırlanmaktadır.