Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm

  • Kentsel dönüşüm kapsamında bulunan arsa, yapı , eklentilerinin ve ağaçların tespiti
  • Riskli yapı değerleme ve arsa payı değerleme raporlarının hazırlanması
  • Katılım/dağıtım değeri ve oranlarının tespiti, projelerin değer tespiti
  • Hak sahipliği değerlendirme formu düzenlenmesi
  • Hak sahipliği tespiti
  • İcmal tablosu
  • Yasa kapsamında yapılması gerekli süreçlerin yönetilmesi