Proje Değerleme ve Fizibilite

Proje Değerleme ve Fizibilite

• Fizibilite Çalışmaları
• Gayrimenkule Dayalı Hak ve Faydaların Değerlemeleri
• Proje Şerefiyelendirme Çalışmaları
• Yer Seçimi (Lokasyon) Analizleri
• En İyi ve En Verimli Kullanım Etüdü Çalışmaları
• Pazar Analizleri ve Sektör Araştırma Raporları
• İhale Süreci Yönetimi Danışmanlığı
• Tapu ve ruhsat mevcut durum değerlendirme raporları